SUBSIDIE VOOR EEN SPRINT-PROJECT
Inhoud


Een Sprint-project was een ontwikkelingsproject van veeleer beperkte omvang dat een (groot) bedrijf in staat stelt nieuwe (technologische en/of niet-technologische) kennis te ontwikkelen of te verzamelen en op een intelligente manier toe te passen, met het oog op een belangrijke innovatie.Sinds 1 januari 2018 kunnen geen Sprint-projecten meer ingediend worden. De Sprint-projecten zijn opgenomen in het product 'ontwikkelingsproject'

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Innoveren en Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidiedatabank voor ondernemingen