VOEDSELPAKKETTEN
Inhoud


Als u een laag inkomen hebt, schulden hebt of andere problemen hebt en u kunt niet voorzien in uw basisbehoeften of de basisbehoeften van uw gezin, dan kunt u bij het OCMW terecht voor een voedselpakket.De samenstelling van het voedselpakket is afhankelijk van de beschikbare voeding. De pakketten bevatten meestal rijst, spaghetti, melk, olie, confituur, maaltijden in blik, ...

Voorwaarden


  • U bent inwoner van de gemeente

Procedure


Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
Het voedselpakket is gratis.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden