ONTLENEN VAN MATERIAAL VOOR JEUGDACTIVITEITEN EN JEUGDWERK
Inhoud


Indien u jeugd- of jeugdwerkactiviteiten organiseert, kunt u materiaal lenen bij de uitleendienst.

Voorwaarden


De voorwaarden voor het lenen van het materiaal kunt u terugvinden in het uitleenreglement.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden