ONTLENEN VAN BOEKEN, CD'S, DVD'S EN ANDER BIBLIOTHEEKMATERIAAL
Inhoud


In de openbare bibliotheek kunt u boeken, cd's, dvd's en andere bibliotheekmaterialen ontlenen.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden