STRATEGISCHE TRANSFORMATIESTEUN
Inhoud


Strategische transformatiesteun is een financiële steunmaatregel voor ondernemingen of groepen van ondernemingen die, in het kader van een strategisch transformatieproject, omvangrijke beroepsinvesteringen en opleidingsinspanningen doen in het Vlaams Gewest.

Voorwaarden


Voor wie?

De strategische transformatiesteun maakt opleidings‐ en investeringssteun mogelijk voor internationaal gerichte ondernemingen die een transformatie met een sterk innovatief karakter doormaken.Lees meer op de website van VLAIO.

Procedure


U vraagt Strategische Transformatiesteun aan vóór de start van het transformatieproject. U gebruikt daarvoor het online aanvraagformulier dat u op de website vindt. Alle informatie over registratie, ontvankelijkheid en beoordeling van de aanvraag vindt u op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De steun wordt opgesplitst in een basissteun voor het transformatieproject en een bonussteun voor de creatie van extra werkgelegenheid.Lees meer op de website van VLAIO.

Links


Strategische transformatiesteun (VLAIO.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Innoveren en Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille)
Ecologiepremie+