MACHTIGING TOT HET UITOEFENEN VAN KERMISACTIVITEITEN
Inhoud


Wie met een kermisattractie of een eetstand op een kermis wil staan, heeft daarvoor een 'machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten' nodig. Die vergunning kunt u bij een ondernemingsloket naar keuze krijgen.

Voorwaarden


U kunt de vergunning aanvragen als u:
  • onderdaan bent van een land van de Europese Economische Ruimte (EU plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of op een andere manier vrijgesteld bent van een beroepskaart
  • als uitbater van een kermisattractie met aandrijving, een risicoanalyse van uw attractie hebt.

Procedure


U vraagt de vergunning aan bij een ondernemingsloket naar keuze.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten kost
  • 150 euro voor een werkgever
  • 100 voor een aangestelde.

Links


Kermisactiviteiten

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Innoveren en Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest