BELASTINGVERMINDERING VOOR DE ENIGE EN EIGEN WONING (WOONBONUS)
Inhoud


Als u een hypothecaire lening afsloot voor 1 januari 2016, voor de aankoop van een enige en eigen woning, dan kunt u genieten van de woonbonus, een belastingvermindering gedurende de looptijd van de lening. De eerste 10 jaar kunt u zelfs een verhoging van die belastingvermindering krijgen.Voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019 werd de Vlaamse woonbonus omgevormd tot de geïntegreerde woonbonus, voor zowel enige als niet-enige woningen. Voor leningen vanaf 1 januari 2020 is er geen belastingvermindering meer.
Leningen gesloten voor 1-1-2015Leningen gesloten vanaf 1-1-2015 tot en met 31-12-2015 Leningen aangegaan vanaf 1-1-2016 tot en met 31-12-2019
Basisbedrag2.280 euro1.520 euro1.520 euro
Verhoging eerste 10 jaar
indien het de enige woning blijft
+760 euro+760 euro+760 euro
Bijkomende verhoging vanaf 3 kinderen ten laste, bij aangaan van lening +80 euro+ 80 euro+ 80 euro
Indexatie?Basisbedragen niet meer geïndexeerdBasisbedragen niet meer geïndexeerd
Hoeveel bedraagt mijn belastingvermindering effectief?
M.a.w. welk percentage wordt toegepast op de uitgaven die in aanmerking komen voor de belastingvermindering?
Tegen het “Marginaal tarief”. Dat is het hoogste belastingpercentage dat u betaalt op uw inkomsten. Dat is tussen 30% en 50%.40%40%
De belastingvermindering wordt per belastingplichtige toegepast en berekend. Als een koppel een hypothecaire lening aangaat, worden de voorwaarden voor de vermindering en voor eventuele verhogingen per persoon gecontroleerd.

Voorwaarden


Om voor de woonbonus in aanmerking te komen moest de lening:
  • afgesloten zijn na 31 december 2004 en vóór 1 januari 2016
  • gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving
  • afgesloten zijn bij een instelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte (EER)
  • afgesloten zijn voor een looptijd van minstens 10 jaar
Opgelet: Als een deel van de lening niet gewaarborgd is door een hypothecaire inschrijving (bv. hypothecair mandaat of volmacht), zullen de uitgaven die betrekking hebben op dat deel van de lening niet in aanmerking komen voor het belastingvoordeel.De lening moet dienen om de 'enige' en 'eigen' woning, gelegen in een land van de Europese Economische Ruimte (EER), te verwerven of te behouden. Dit kan betekenen:
  • aankopen van een woning
  • bouwen van een woning
  • vernieuwen van een woning
  • betalen van de erfbelasting (successierechten) voor een woning
  • betalen van schenkbelasting voor een woning (mogelijk vanaf aanslagjaar 2015).

Procedure


Om recht te hebben op de belastingvermindering vermeldt u op uw aangifte voor de personenbelasting onder de juiste rubriek het bedrag van de door u betaalde interesten en kapitaalaflossingen.De bestedingen van een hypothecaire lening geven maar recht op de belastingvermindering voor de enige en eigen woning als u beschikt over de noodzakelijke fiscale attesten die door de kredietverstrekker worden uitgereikt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Geïntegreerde woonbonus