KINDEROPVANG MET INKOMENSTARIEF
Inhoud


In een kinderopvang met inkomenstarief betaalt u volgens uw inkomen.

Voorwaarden


Om een prijs te kunnen betalen volgens uw inkomen, hebt u een attest inkomenstarief nodig van Kind en Gezin. Ook als u uw inkomen niet bekend wilt maken, moet u een aanvraag voor een attest inkomenstarief indienen. Zonder attest inkomenstarief kunt u niet terecht bij een opvang waarbij u betaalt volgens uw inkomen.   

Procedure


U vraagt uw attest inkomenstarief aan in de maand voor uw kind voor het eerst naar de opvang gaat: Als u aanspraak maakt op een individueel verminderd tarief, vink dat dan aan op 'Mijn Kind en Gezin'. U hebt dan ook bewijsstukken nodig. 

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het inkomenstarief is wettelijk geregeld en is afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen en het aantal kinderen ten laste. In 2019 betaalt u tussen 5,24 euro en 29,09 euro per dag. In specifieke situaties betaalt u een individueel verminderd tarief.

Links


Prijzen voor kinderopvang

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Kind en Gezin

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest