KINDEROPVANG MET INKOMENSTARIEF
Inhoud


In een kinderopvang met inkomenstarief betaalt u volgens uw inkomen. Wilt u opvang met inkomenstarief voor uw kind? Dan hebt u een attest inkomenstarief nodig. Het inkomenstarief in een inkomensgerelateerde kinderopvang is wettelijk geregeld en is afhankelijk van:
  • het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen
  • het aantal kinderen ten laste.
In een aantal gevallen geldt een individueel verminderd tarief. Voor dat individueel verminderd tarief wordt gekeken naar de situatie van de ouder of/en de situatie van de 'inwonende persoon' (meestal de partner).

Voorwaarden


Om een prijs te kunnen betalen volgens uw inkomen, hebt u een attest inkomenstarief nodig van Kind en Gezin. Ook als u uw inkomen niet bekend wilt maken, moet u een aanvraag voor een attest inkomenstarief indienen. Zonder attest inkomenstarief kunt u niet terecht bij een opvang waarbij u betaalt volgens uw inkomen.   

Procedure


U vraagt uw attest inkomenstarief aan in de maand voor uw kind voor het eerst naar de opvang gaat:
  • Registreer u met uw e-ID of federaal token op 'Mijn Kind en Gezin'.
  • Bereken uw inkomenstarief en vraag een attest aan.
  • Bezorg het attest inkomenstarief aan uw opvang.
Als u aanspraak maakt op een individueel verminderd tarief, vink dat dan aan op 'Mijn Kind en Gezin'. U hebt dan ook bewijsstukken nodig. 

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


In 2018 betaalt u tussen 5,15 euro en 28,59 euro per dag. In specifieke situaties betaalt u een individueel verminderd tarief.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Kind en Gezin

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest