TOELAGE VOOR INSTELLINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
Inhoud


Instellingen die personen met een handicap opnemen, kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage.

Voorwaarden


De instelling:
  • is erkend door door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • heeft in de loop van het jaar personen met een handicap opgevangen die in de gemeente wonen

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden