MAALTIJDBEDELING AAN HUIS
Inhoud


Kunt u (tijdelijk) niet meer zelf voor uw maaltijden zorgen wegens invaliditeit, ziekte of andere redenen, dan kunt u een beroep doen op maaltijdbedeling aan huis.

Voorwaarden


  • U woont in de gemeente

Procedure


U krijgt de maaltijden aan huis geleverd na een sociaal onderzoek ter plaatse.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
In zeer dringende gevallen kan de maaltijd al aan huis geleverd worden voor het sociaal onderzoek heeft plaatsgevonden.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden