AANMELDEN E-LOKET MET BEVEILIGINGIndien u wenst te werken zonder uw EID-kaart kan u aanmelden met beveiligingscodes - rijksregisternummer (nadat u uw profiel aangevuld hebt en een wachtwoord aangemaakt hebt in de eid omgeving) Indien u uw wachtwoord vergeten bent kunt u aanmelden met uw eid om uw wachtwoord te resetten in uw persoonlijk profiel.