AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGS- EN MIJN VERBOUWPREMIEAanvraagformulier ‘Gemeentelijke aanpassings- en Mijn Verbouwpremie

 AANVRAAGFORMULIER 'GEMEENTELIJKE AANPASSINGS- EN MIJN VERBOUWPREMIE' 

Persoonlijke gegevens

Contactgegevens

Aanvullende gegevens

Gelieve volgende documenten toe te voegen:

  • • Een kopie van de toegekende Vlaamse renovatiepremie of Mijn VerbouwPremie

 Artikel 1 

Vlaamse aanpassingspremie

De gemeente geeft een aanvullende premie van 10% op de Vlaamse aanpassingspremie dat wordt toegekend met een maximum van 200 euro per toegekende subsidie door Vlaanderen.

Vlaamse Mijn VerbouwPremie

De gemeente geeft een aanvullende premie van 20% op de Vlaamse ‘Mijn VerbouwPremie’ dat wordt toegekend met een minimum van 100 euro en maximum van 750 euro per toegekende subsidie door Vlaanderen.

Tussenkomsten VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

De gemeente geeft een aanvullende premie van 10% op het verschil tussen het betaald bedrag en de tussenkomst van het VAPH met een maximum van 200 euro per kalenderjaar voor aanpassingen aan de woning.

 Artikel 2 

De aanvraag gemeentelijk aanvullende premie kan gebeuren na toekenning van de Vlaamse aanpassingspremie of Vlaamse overkoepelende renovatiepremie aan de hand van het aanvraagformulier gemeentelijk aanvullende premie. Een kopie van de toegekende Vlaamse premie dient bij de aanvraag gevoegd te worden.

 Artikel 3 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024