GEMEENTELIJKE TOELAGE VOOR MENSEN MET EEN MEDISCHE PROBLEMATIEK Voor wie?  

  1. Personen met hun domicilie in Jabbeke, thuiswonend (niet in een rusthuis,  verzorgingsinstelling of gemeenschap samen leven)  
  2. Vanaf de leeftijd van 5 jaar
  3. Personen die lijden aan chronische incontinentie
  4. Nierpatiënten die thuis gedialyseerd worden
  5. Stomapatiënten 

 Bewijsstukken 

  • Voor diegenen die onder (3) vallen dient een attest van de mutualiteit ‘ontvangst  incontinentieforfait’ worden toegevoegd aan de aanvraag.   
  • Voor diegenen bedoeld onder (4) en (5) dient een attest van de behandelende specialist worden toegevoegd aan de aanvraag. 
  • Voor personen met thuisnierdialyse en personen met een stoma kan een medisch attest dat kan  ingevuld worden door de behandelende specialist opgevraagd worden in het Sociaal Huis. 

De toelage  5 rollen van 30 liter huisvuilzakken per jaar. Bij toekenning van de toelage wordt aan de begunstigde een  bon bezorgd waarmee de rollen afgehaald kunnen worden in het gemeentehuis van Jabbeke. 

 Hoe aanvragen?  

Het ondertekende aanvraagformulier + de gevraagde bewijsstukken indienen bij Sociaal Huis Jabbeke, t.a.v. Mieke Roose, Caverstraat 16, 8490 Jabbeke