32341 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 14-11-2023 tot en met 13-12-2023 - Kwetshagestraat zn - reliëfwijziging van een akker voor professionele landbouwactiviteiten, in het kader van verbeterd bodembeheer
Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering brengen wij u in kennis dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend door D'Hoedt Andy

De aanvraag heeft betrekking op het adres Kwetshagestraat zn met kadastrale ligging 6de afdeling, sectie A nrs. 0338 A, 0336 A.

Kort omschreven gaat de aanvraag over reliëfwijziging van een akker voor professionele landbouwactiviteiten, in het kader van verbeterd bodembeheer.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag OMV_2023048093 ligt van 14-11-2023 tot en met 13-12-2023 ter inzage op het gemeentehuis van Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke.
Voor inzage gelieve telefonisch een afspraak te maken op het telefoonnummer 050/81.02.11.
Het volledige omgevingsvergunningsdossier kan u eveneens inkijken via het Inzageloket

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
  • analoog per brief op het volgend adres: Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
  • per e-mail
  • digitaal via het Inzageloket

(laatst gewijzigd:14/11/2023)