32324 - PLANOLOGIE - Gemeentelijke verkaveling Varsenare Noord - Afsluiting kandidatenlijst - Start nieuwe verkoopprocedureDe gemeenteraad heeft op 11 december 2023 haar goedkeuring verleend voor de opstart van de derde verkoopprocedure voor 20 percelen gelegen op deze gemeentelijke verkaveling.

De zone (VK1) met de te verkopen loten vormt de overgang tussen de gemeentelijke sportzone en het weidse open landschap en staat via de dreef in directe verbinding met het centrum van Varsenare.

Info

De loten, 14 voor halfopen en 6 voor open bebouwing, hebben een oppervlakte tussen 400m² en 700m².

Door de gemeenteraad werd de verkoopprijs bepaald op 250,00 EUR per m², exclusief de registratie- en notariskosten en de opmetingskosten.

Hoe inschrijven?

Geïnteresseerde kopers kunnen zich inschrijven via schriftelijk verzoek t.a.v. het college van burgmeester en schepenen, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke of via gemeentehuis@jabbeke.be. Kandidaten die in het verleden reeds hun kandidatuur hebben ingediend, zullen persoonlijk aangeschreven worden.

De kandidatenlijst wordt definitief afgesloten op donderdag 11 april 2024 om 12 uur.

Documentatie over dit dossier:

Publicatie op ZIMMO: Verkoop van 20 bouwloten in Varsenare