32317 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 30-10-2023 tot en met 28-11-2023 - Oudenburgweg zn - het bouwen van 16 zorgunits en een fietsenberging, het voorzien van een verharding- 2de indiening
Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering brengen wij u in kennis dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend door DURABRIK BOUWBEDRIJVEN - DURABRIK ENTREPRISES DE CONSTRUCTION (Callens Claudia)

De aanvraag heeft betrekking op het adres Oudenburgweg zn met kadastrale ligging 4de afdeling, sectie C nr. 0728 C.

Kort omschreven gaat de aanvraag over het bouwen van 16 zorgunits en een fietsenberging, het voorzien van een verharding- 2de indiening.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag OMV_2023127795 ligt van 30-10-2023 tot en met 28-11-2023 ter inzage op het gemeentehuis van Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke.
Voor inzage gelieve telefonisch een afspraak te maken op het telefoonnummer 050/81.02.11.
Het volledige omgevingsvergunningsdossier kan u eveneens inkijken via het Inzageloket

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
  • analoog per brief op het volgend adres: Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
  • per e-mail
  • digitaal via het Inzageloket


(laatst gewijzigd:30/10/2023)