32307 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 27-10-2023 tot en met 25-11-2023 - Aartrijksesteenweg 73 - verbouwing van bestaande ééngezinswoning: behoud bestaand volume met uitbreidingen ten noorden (met hellend dak), achteraan (met plat dak) en ten zuiden (afdak). Sloop van koterijen achteraan het perceelOvereenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering brengen wij u in kennis dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend door Dereeper Franky

De aanvraag heeft betrekking op het adres Aartrijksesteenweg 73 met kadastrale ligging 1ste afdeling, sectie C nrs. 0336 A 3, 0336 Y 2, 0336 N 2, 0336 M 2.

Kort omschreven gaat de aanvraag over verbouwing van bestaande ééngezinswoning: behoud bestaand volume met uitbreidingen ten noorden (met hellend dak), achteraan (met plat dak) en ten zuiden (afdak). Sloop van koterijen achteraan het perceel.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag OMV_2023132991 ligt van 27-10-2023 tot en met 25-11-2023 ter inzage op het gemeentehuis van Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke.
Voor inzage gelieve telefonisch een afspraak te maken op het telefoonnummer 050/81.02.11.
Het volledige omgevingsvergunningsdossier kan u eveneens inkijken via het Inzageloket

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
  • analoog per brief op het volgend adres: Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
  • per e-mail
  • digitaal via het Inzageloket