32305 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 27-10-2023 tot en met 25-11-2023 - voor bouwen van een meergezinswoning met 11 appartementen en een ondergrondse parkeergarage
Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering brengen wij u in kennis dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend door Ascot Construct (Huys Vic)

De aanvraag heeft betrekking op het adres met kadastrale ligging 1ste afdeling, sectie B nr. 0577 M.

Kort omschreven gaat de aanvraag over voor bouwen van een meergezinswoning met 11 appartementen en een ondergrondse parkeergarage.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag OMV_2023129779 ligt van 27-10-2023 tot en met 25-11-2023 ter inzage op het gemeentehuis van Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke.
Voor inzage gelieve telefonisch een afspraak te maken op het telefoonnummer 050/81.02.11.
Het volledige omgevingsvergunningsdossier kan u eveneens inkijken via het Inzageloket

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
  • analoog per brief op het volgend adres: Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
  • per e-mail
  • digitaal via het Inzageloket


(laatst gewijzigd:27/10/2023)