AANVRAAGFORMULIER 'TOELAGE NESTGELEGENHEDEN VOOR ZWALUWEN'TESTFORMULIER

 AANVRAAGFORMULIER 'TOELAGE NESTGELEGENHEDEN VOOR ZWALUWEN' 


De aanvraag dient te worden ingediend vóór de aanvang van de werken of vóór 30 juni bij bestaande nesten.


Persoonlijke gegevens

Contactgegevens

Aanvullende gegevens

Het betreft:

Het aanbrengen van kunstnesten voor gierzwaluwen (50 euro/nest met een maximum van 250 euro)
Het behouden van bestaande zwaluwnesten (10 euro/nest met een maximum van 100 euro)