AANVRAAGFORMULIER 'WEGBERMADOPTIE DOOR VERENIGINGEN'Aanvraagformulier 'Toelagen voor wegbermadoptie door verenigingen'

Aanvraagformulier 'Toelagen voor wegbermadoptie door verenigingen'Persoonlijke gegevens

Contactgegevens

OMSCHRIJVING VAN HET WEGBERMADOPTIE (1)(1) De gemeente Jabbeke verbindt er zich toe een subsidie van 0.10 euro per lopende meter te betalenv aan de vereniging indien aan alle voorwaarden uit het adoptiereglement werd voldaan.

Verder biedte de gemeente Jabbeke bij de eerste aanvraag en ondertekening van de overeenkomst éénmalig tien paar werkhandschoenen aan.

De overeenkomst loopt over de periode van één werkingsjaar.