AANVRAAGFORMULIER 'TOELAGE VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN VEEDRINKPOELEN'Aanvraagformulier 'Toelagen voor de aanleg en het onderhoud van veedrinkpoelen'

 AANVRAAGFORMULIER 'TOELAGE VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN VEEDRINKPOELEN' Persoonlijke gegevens

Contactgegevens

OMSCHRIJVING VAN HET WERK

Het betreft

Aanleg van een veedrinkpoel
Onderhoud van een veedrinkpoel

Algemene voorwaarden

Er is een vergunning bekomen zoals beschreven in het reglement op datum van
Minimum de helft van de omtrek van de poel is voor het vee onbereikbaar gemaakt
Maximaal de helft van de poel zal beschaduwd zijn
De oevers zijn glooiend aangelegd
Er zullen geen eenden, ganzen, zwanen en gelijk welke vissoort uitgezet worden
In een zone van 5 meter rondom de poel zullen er geen chemische bestrijdingsmiddelen noch bemesting worden gebruikt


Gelieve volgende documenten toe te voegen:

  • Een situeringsplan (stratenplan)
  • Een zij-aanzicht van de poel (afmetingen aanduiden)
  • Een liggingsplan (schaal 1/50 of 1/100)