AANVRAAGFORMULIER 'TOELAGE VOOR SPORTVERENIGINGEN - BREED PUBLIEKAanvraagformulier 'Toelagen voor sportverenigingen - breed publiek'

 AANVRAAGFORMULIER 'TOELAGE AAN SPORTVERENIGINGEN - BREED PUBLIEK' Persoonlijke gegevens

Contactgegevens

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

AANVULLENDE INFORMATIE


De toelage kan niet meer uitbetaald worden met een postmandaat. Indien de vereniging geen eigen rekening heeft, moet de naam en het rekeningnummer van een bestuurslid vermeld worden.

Gemeente Jabbeke zal de persoonsgegevens die u invult met respect voor uw privacy behandelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gemeente Jabbeke gebruikt de gegevens voor de toekenning van gemeentelijke subsidies volgens het gemeentelijk reglement subsidiƫring van sportverenigingen.