AANVRAAGFORMULIER 'TOELAGE VOOR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN'Aanvraagformulier 'Subsidie voor socio-culturele verenigingen'

 AANVRAAGFORMULIER 'SUBSIDIE VOOR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN' Gelieve enkel de zaken in te vullen die voor uw vereniging van toepassing zijn. Wie enkel deel 1 (gegevens van de vereniging) en deel 3 (verklaring) invult, rkijgt een forfaitaire subsidie van 25 euro.


Persoonlijke gegevens

Deel I: Gegevens van de vereniging

Samenstelling van het bestuur

Deel II: Communicatie

A. PUBLICATIES


Deel III: Kadervorming

Gelieve naast de datum, telkens de locatie, het aantal deelnemers/koppels en het onderwerp/inhoud aan te geven.


Deel IV: Repetities en misvieringen

Deel V: Lessen

Enkel lessen in eigen regie georganiseerd komen in aanmerking (bv. Bloemschikken, koken,…).


Deel VI: Opleiding

Enkel opleidingen in eigen regie georganiseerd komen in aanmerking (bv. Schilderen, tekenen, boetseren, yoga,…).


Deel VII: Bijzondere activiteiten

A. SOCIALE ACTIVITEITEN

A. SPORTACTIVITEITEN

A. JEUGDWERKING

Deel VI: Andere activiteiten

Georganiseerd door de vereniging in de loop van het werkjaar zoals een voordracht, toneel, quiz, beurs,… (bv. 05/09/23, hobby, Ter Dreve, kaarting, 16, eigen lesgever, samen).


Deel X: Ter informatie

Verklaring betreffende de controle op de betoelaging

Ingevolge de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient de toelagetrekker aan de volgende verplichtingen te voldoen:
  1. De toelagetrekker moet de toelage gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend en met het gebruik ervan rechtvaardigen (art. 3);
  2. de toelagetrekker is er toe gehouden de toelage terug te betalen als ze niet wordt aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend (art. 7 eerste lid, 1).

Derhalve is het noodzakelijk dat voor de uitbetaling van de toelage deze verklaring wordt ondertekend door de verantwoordelijke persoon van de vereniging en wordt toegestuurd aan het gemeentebestuur Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke.

Verklaring betreffende de controle op de betoelaging