AANVRAAGFORMULIER 'AFWIJKING VAN DE WETTELIJKE GELUIDSNORMEN'Aanvraagformulier 'Afwijking op de wettelijke geluidsnormen'

 AANVRAAGFORMULIER 'AFWIJKING OP DE WETTELIJKE GELUIDSNORMEN' Voor alle activiteiten waarbij elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt op locaties waarvoor geen milieuvergunning vereist is of melding gebeurd is, en die toegankelijk zijn voor een ruim publiek, al dan niet tegen betaling.

Al deze muziekactiviteiten dienen ten laatste 1 maand voor de activiteit aangevraagd te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Het college kan:
  • toelating verlenen of weigeren
  • eind uur opleggen
  • voorwaarden en/of geluidsnormen opleggen

Een muziekactiviteit die niet vooraf aangevraagd werd, kan zonder verhaal ter plaatse stopgezet

Persoonlijke gegevens

Gegevens organisator


(1) Te nemen maatregelen: meten en visuele indicatie geluidsniveau

(2) Te nemen maatregelen: meten en registreren, visuele indicatie geluidsniveau, gratis ter beschikking stellen van oordopjes


Gelieve volgende documenten toe te voegen:

  • Indien de activiteit in open lucht of in een tent plaatsvindt, gelieve een situeringsplan door te sturen.