AANVRAAGFORMULIER 'SPEELSTRAAT'Aanvraagformulier 'Speelstraat'

 AANVRAAGFORMULIER 'SPEELSTRAAT' Een speelstraat is een straat die tijdelijk autoluw gemaakt wordt. De straat of een deel van de straat wordt tijdens bepaalde dagen (met een periode van maximaal 2 weken) en uren (tussen 10.00 uur en 20.00 uur) afgesloten met een nadarafsluiting, met het verkeersbord C3( = verboden te rijden) en een onderbord met de vermelding 'speelstraat’ en de uren. Voetgangers hebben voorrang op alle andere weggebruikers. Tijdens de ‘speeltijd’ hebben alleen fietsers en voertuigen van bewoners toegang tot deze straat. Zodat er, al is het maar tijdelijk, weer gespeeld kan worden op straat.


De gemeentelijke jeugddienst stuurt je, bij een positief antwoord een bewonersbrief en bewonersenquete en de nodige info toe. Je aanvraag heeft enkel kans op slagen wanneer je kan aantonen dat de meerderheid van de bewoners van het betrokken stuk van de straat achter je voorstel staat en dat alle bewoners van het betrokken deel over het initiatief zijn geïnformeerd


• De verantwoordelijken zorgen dagelijks voor het plaatsen en weghalen van de afsluithekken op de afgesproken uren. De verantwoordelijken zijn een aanspreekpunt voor de buur(t) en voor de betrokken gemeentediensten. Dit wil niet zeggen dat ze verantwoordelijk zijn voor de kinderen die op straat spelen. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de ouders.


Persoonlijke gegevens

Contactgegevens


Gelieve volgende documenten toe te voegen:

  • Kaart van de in te richten speelstraat