AANVRAAGFORMULILER 'TOEKENNEN VAN EEN JEUGDWERKSUBSIDIE'Aanvraagformulier 'Toelage jeugdwerksubsidies'

 AANVRAAGFORMULIER 'TOEKENNEN VAN EEN JEUGDWERKSUBSIDIE' 


Persoonlijke gegevens

Contactgegevens
Overzicht puntengegevens en aantallen

Gelieve enkel de aantallen in te vullen en zelf geen berekening van het aantal punten in te voeren.  • (1) Per halve dag of avondactiviteit van minimaal 3 uur of een lessenreeks van telkens minimaal 1 uur, 5 punten. Per volledige dagactiviteit van minimaal 6 uur, 10 punten. Een optreden of buitengewone activiteit met open karakten van minimaal 1 uur, 10 punten.
  • (2) Per deelname aan vormingsmomenten voor jeugdwerkers gedurende het betreffende werkingsjaar, gestaafd door een deelname-attest, 20 punten.
  • (3) Een e-zine van minimaal 5 pagina's, minstens 3 maal tijdens het werkingsjaar uitgegeven en aan alle leden elektronisch bezorgd, gestaafd door de verschillende edities, 20 punten.
  • (4) Een opgemaakte en onderhouden website, enkel een Facebookpagina volstaat niet, 20 punten.
  • (5) Voor een kamp of weekend met minder dan 4 overnachtingen (minimaal 2 overnachtingen), 50 punten. Voor een kamp met meer dan 4 overnachtingen met gebruik van gemeentelijk kampvervoer, 50 punten. Voor een kamp met meer dan 4 overnachtingen zonder gemeentelijk kampvervoer, 100 punten.
  • (6) Het gebruik van gemeentelijk huisvuilzakken, 5 punten. Het gebruik van gemeentelijke PMD-zakken, 5 punten. Het sorteren van papier en karton, 5 punten. Het organiseren van bewustwordingsactiviteiten rond milieu, 20 punten.
  • (7) Het organiseren van bewustwordingsactiviteiten in het kader van rationeel energieverbruik en duurzaamheid, 20 punten.
  • (8) Orde en netheid in en rondom de lokalen, 10 punten.
  • (9) Aanwezigheid op de jeugdraadvergaderingen, 10 punten. Engagement en/of medewerking aan de jeugdraadactiviteiten, 20 punten.