AANVRAAGFORMULIER TOEKENNEN VAN EEN TOELAGE JEUGDWERKSUBSIDIESAanvraagformulier 'Toekennen van een toelage jeugdwerksubsidies'

 AANVRAAGFORMULIER 'TOEKENNEN VAN EEN TOELAGE VOOR JEUGDWERKSUBSIDIES' 


Ingevolge de wet van 14.11.1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient de toelagetrekker aan de volgende verplichtingen te voldoen.

  • de trekker moet de toelage gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend en moet het gebruik ervan rechtvaardigen (art. 3)
  • de trekker is er toe gehouden de toelage terug te betalen als hij ze niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend (art. 7, eerste lid, 1)

Derhalve is het noodzakelijk dat voor de uitbetaling van de toelage deze verklaring wordt ondertekend door de verantwoordelijke persoon van de vereniging en teruggestuurd wordt aan het gemeentebestuur Jabbeke samen met het subsidiedossier (zie inhoudelijke bepalingen reglement).


 VERKLARING 


Opgemaakt in toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
Persoonlijke gegevens

Contactgegevens