AANVRAAGFORMULIER TOELAGEN VOOR INWONERSAanvraagformulier 'Toelagen voor inwoners'

 AANVRAAGFORMULIER 'TOELAGEN VOOR INWONERS' Wil enkel aanvinken wat u aanvraagt. De toelagen dienen aangevraagd te worden vóór het einde van het kalenderjaar. De toelagen worden niet toegekend met terugwerkende kracht. De gemeentelijke zorgpremies zijn onderling niet cumuleerbaar en zijn evenmin cumuleerbaar met de toelagen voor mindervalide kinderen en volwassenen. Enkel de hoogste toelage wordt toegekend. Behoudens anders hierna vermeld, gebeurt de uitbetaling tegen eind april van het volgende jaar.Persoonlijke gegevens

Contactgegevens

Enkel aanvinken wat u aanvraagt

Toelage voor een feestelijke gebeurtenis (huwelijksjubileum)
Toelage voor grote gezinnen
Toelage voor mindervalide kinderen
Toelage voor mindervalide volwassenen
Aanvullende toelage voor mantel- en thuiszorg
Toelage voor de thuisverzorger


TOELAGE VOOR GROTE GEZINNEN


TOELAGE VOOR MINDERVALIDE KINDEREN


Aanvraag voor volledige vezorging thuis
Aanvraag voor het kind dat dagelijks schoolgaat
Aanvraag voor het kind dat intern op school is

Gelieve volgende documenten toe te voegen:

  • Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • Schoolgetuigschrift waaruit blijkt dat het kind dagelijks naar school gaat of intern is


TOELAGE VOOR MINDERVALIDE VOLWASSENEN


Gelieve volgende documenten toe te voegen:

  • Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van minstens 66% invaliditeit


AANVULLENDE TOELAGE VOOR MANTEL- EN THUISZORG


Gelieve volgende documenten toe te voegen:

  • Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • Het inkomen dient men te bewijzen aan de hand van het meest recente aanslagbiljet personenbelasting van alle gezinsleden op hetzelfde domicilie-adres

TOELAGE VOOR DE THUISVERZORGER


Gelieve volgende documenten toe te voegen:

  • Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • Het belastbaar inkomen van de verzorgde persoon (kopie van het laatste aanslagbiljet penioen of premiestrookje)