GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT AANKOOP DEFIBRILLATOREN DOOR VERENIGINGENEen automatische externe defibrillator (AED) is een medisch apparaat dat wordt gebruikt in noodsituaties voor mensen die een plotselinge hartstilstand krijgen. De defibrillator stuurt een schok aan het hart van de persoon, met het doel van het hart her op te starten. In 2008 engageerde de gemeente Jabbeke zich als gezonde gemeente en plaatste toen al vijf AED-toestellen: aan gemeentehuis Jabbeke, zaal de Schelpe te Snellegem, zaal Swaeneburg te Stalhille, SPC Hof van Straeten te Varsenare en zaal Sarkoheem te Zerkegem. In 2012 werd bij de ingebruikname van het Vrijetijdscentrum Jabbeke een bijkomend exemplaar geplaatst.

De plaatsing is strategisch zodat de toestellen voor het overgrote deel van de Jabbeekse bevolking binnen de cruciale 5 minuten bereikbaar zijn. De 6 toestellen worden maandelijks geïnspecteerd door een personeelslid en dit in het kader van een samenwerkingscontract met het Rode Kruis. Recent is er ook op het vlak van reanimatie voor de kern Jabbeke een verbetering met betrekking tot de aanrijtijden via de ambulances van de Civiele Bescherming die in het bezit zijn van een dergelijk toestel.

Nu is er een vraag van de Voetbalfederatie Vlaanderen (319185) ten aanzien van de sportclubs, waarbij na recente mediaaandacht, door de federatie voorgesteld wordt om zelf AED-toestellen te plaatsen. Op zich kan het initiatief om bijkomende AED's te installeren op initiatief van sportclubs alleen maar toegejuicht worden.

Voor een AED is het echter noodzakelijk om maandelijks een controle op de goede staat en werking van het toestel uit te voeren en dit te registreren in een logboek. De administratie en rapportering hieromtrent dient goed te gebeuren en bijgehouden te worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de AED. De vraag die aan het beleid dus voorligt is of er noodzaak is om de gemeentelijke beleidslijn ten aanzien van AED-toestellen aan te passen. Nu werd gekozen voor een volledige dekking met een centrale en publieke plaatsing in elke deelkern en een maandelijkse opvolging via de gemeente. Hier is er de vraag om toestellen te plaatsen op voorstel van een sportclub, waarbij dan private onderhoudscontracten worden afgesloten en de toestellen mogelijks geplaatst worden in een voor de club voorbehouden omgeving. Een bijkomende plaatsing voor rekening van de gemeente Jabbeke vereist ook bijkomend toezicht en het opnemen van de verantwoordelijkheid voor de goede staat en de werking van het toestel.

In die omstandigheid wordt door het schepencollege de volgende beleidslijn voorgesteld aan de gemeenteraad:

  • Het behoud van de bestaande AED-toestellen en de procedures voor onderhoud en nazicht. De gemeente maakt hiervoor toepassing van het type AED type Lifepak Cr plus AED.
  • Met betrekking tot private verzoeken van sportclubs of verenigingen in het algemeen wordt voorgesteld om te beperken tot een subsidiërende tussenkomst. Daarbij wordt een regeling voorgesteld als volgt:
    • de gemeente komt subsidiërend tussen voor een bedrag van 50% voor de kosten van aanschaf en met een maximum van 500 euro
    • de vereniging in de naam van haar rechtspersoon of in naam van een voor haar optredende verantwoordelijke blijft eigenaar van het toestel en zorgt voor het onderhoud en de goede werking
    • de vereniging zorgt voor een zo goed als mogelijk publiek bereikbare plaatsing, hetzij door de plaatsing op de buitenmuur van het gebruikte gemeentelokaal, hetzij door een plaatsing op de rand van het eigendom en bereikbaar vanaf de straatzijde.

De gemeente Jabbeke wil nu ook de instellingen, organisaties en verenigingen stimuleren om defibrillatoren te plaatsen.

Aldus beslist door de gemeenteraad van 13 juli 2015

 (laatst gewijzigd:14/08/2023)