GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT STARTENDE BEDRIJVEN



In de gemeenteraad van 16/06/2008 werd een premiereglement “Gratis starten te Jabbeke” goedgekeurd waarbij startende bedrijven in de gemeente Jabbeke een gemeentelijke tussenkomst kregen bij de inschrijving in de kruispuntbank voor onderneming (93386).

Het premiebedrag bedroeg 82,5 euro (2015). In 2014 waren er 81 starters en in 2015 waren er 65 die werden gesubsidieerd door de gemeente Jabbeke. Sinds dan zonden de ondernemingsloketten maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks de nieuwe starters per mail door naar de gemeente. Na de goedkeuring van het schepencollege werd het inschrijvingsgeld terugbetaald aan de nieuwe starter.

Sinds oktober 2015 ontvangt deze gemeente deze lijsten niet meer.

Bij navraag blijkt dat de ondernemingsloketten hiervoor initiatief moeten nemen, hetgeen niet gebeurt.

Het reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de ondernemingsloketten aan de gemeente Jabbeke maandelijks een lijst bezorgen van de nieuwe ondernemingen die in aanmerking komen voor de ondersteuning.

Er wordt voorgesteld om het reglement aan te passen zodat nieuwe starters hun premie rechtstreeks aan de gemeente kunnen ontvangen.

 BESLUIT  

Enig artikel:

Het premiereglement “Gratis starten te Jabbeke”, zoals aangenomen door de gemeenteraad op 16 juni 2008, wordt aangepast als volgt:

Artikel 4: Procedure

De aanvraag wordt door de nieuwe onderneming gericht aan gemeente Jabbeke met voorlegging van het bewijs van inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen en met een verklaring op eer dat de startende onderneming niet in één van de gevallen van uitsluiting, zoals voorzien in artikel 2 verkeert.