GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VERBETERINGS- EN AANPASSINGSPREMIEDe verbeterings- en aanpassingspremie bestaat sinds 1992, en is dus 15 jaar ouder dan de Vlaamse renovatiepremie die gelanceerd is in 2007. Beide premiestelsels zijn in de loop der jaren naar elkaar toegegroeid. Hierdoor vertonen ze een grote overlap op het vlak van doelstellingen, betoelaagde werken en doelgroep, maar elk met eigen, premie-specifieke accenten. Dit werkt uiteraard onduidelijkheid in de hand. Daarom heeft de Vlaamse Regering op 21 december 2018 definitief de integratie goedgekeurd van de verbeterings- en renovatiepremie tot één overkoepelende renovatiepremie. Deze kan aangevraagd worden vanaf 1 februari 2019. De bestaande verbeterings- en aanpassingspremie kan nog aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019. De aanpassingspremie, die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor senioren, blijft als aparte premie bestaan. Vanaf 1 juni 2019 is voor deze werken ofwel een aanvraag voor de nieuwe aanpassingspremie mogelijk, ofwel een aanvraag voor de overkoepelende renovatiepremie.

 Artikel 1 

Vlaamse aanpassingspremie (2019) De gemeente geeft een aanvullende premie van 10% op de Vlaamse aanpassingspremie dat wordt toegekend met een maximum 200 euro per toegekende subsidie door Vlaanderen. Vlaamse overkoepelende renovatiepremie (2019) De gemeente geeft een aanvullende premie van 20% op de Vlaamse overkoepelende renovatiepremie dat wordt toegekend met een minimum van 100 euro en maximum 500 euro per toegekende subsidie door Vlaanderen. Tussenkomsten VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) De gemeente geeft een aanvullende premie van 10% op het verschil tussen het betaald bedrag en de tussenkomst van het VAPH met een maximum van 200 euro per kalenderjaar voor aanpassingen aan de woning.

 Artikel 2 

De aanvraag gemeentelijke aanvullende premie kan gebeuren na toekenning van de Vlaamse aanpassingspremie of Vlaamse overkoepelende renovatiepremie aan de hand van het aanvraagformulier gemeentelijke aanvullende premie. Een kopie van de toegekende Vlaamse premie dient bij de aanvraag gevoegd te worden.

 Artikel 3 

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2019.