DE FIETSSTRAAT - WAT MAG WEL/NIET?Een fietsstraat is een weg waar fietsers op de eerste plaats komen en specifieke regels gelden. Auto’s en moto’s mogen er wel rijden, maar zijn er meer te gast en worden er als het ware gedoogd.

HOE WORDT EEN FIETSSTRAAT AANGEDUID?


Aan het begin van een fietsstraat staat een blauw verkeersbord (F111) met daarop een witte fietser en een rode auto. Sinds 1 augustus 2021 is het niet meer nodig om het einde van een fietsstraat aan te geven met een ander verkeersbord. De fietsstraat eindigt voortaan aan het volgende kruispunt. Let op, sinds kort heb je ook fietsstraatzones. Die worden aangegeven met een bord met dezelfde tekening, maar dan met het woord ‘zone’ erboven. Zo’n zone vervalt niet aan het volgende kruispunt en geldt tot de plaats waar een verkeersbord staat dat de zone opheft.

GELDT EEN FIETSSTRAAT OOK ALS HET WEGDEK NIET GESCHILDERD IS?


In veel gevallen wordt het wegdek van een fietsstraat rood of roze geschilderd, of enkel de eerste meters van de fietsstraat. Dat kan een visuele ondersteuning zijn om je eraan te herinneren dat je in een fietsstraat rijdt, maar het is niet verplicht. Het verkeersbord dwingt de regels in een fietsstraat af, niet de kleur van de rijbaan. Datzelfde bord onderscheidt een fietsstraat ook van een ‘gewone’ straat met zogenoemde fietssuggestiestroken.

WELKE REGELS GELDEN IN EEN FIETSSTRAAT?


In een fietsstraat is de snelheid beperkt tot 30 km/u. Dat geldt voor al het verkeer, ook voor de fietsers zelf dus. De snelheidslimiet geldt altijd, dus ook als er geen fietser te zien is. Fietsers mogen er de hele breedte van de rijbaan gebruiken als het een eenrichtingsstraat is. Is er verkeer toegelaten in beide richtingen, dan mogen fietsers de helft van de breedte aan de rechterzijde gebruiken. Auto’s en moto’s mogen fietsers niet inhalen, ook niet als de weg daarvoor breed genoeg is. Verder blijven alle andere regels gelden in een fietsstraat of fietszone. Zo moet er bijvoorbeeld nog steeds voorrang verleend worden aan het verkeer dat van rechts komt.

WAT MET ELEKTRISCHE FIETSEN EN SPEEDPEDELECS?


Ook elektrisch aangedreven fietsen worden gezien als fietsen in een fietsstraat, al blijft ook voor hen de maximumsnelheid 30 km/u.

MOGEN FIETSERS ZELF WEL INHALEN?


Fietsers mogen wel andere fietsers inhalen, zolang ze maar onder de snelheidslimiet blijven. Fietsen mogen ook gemotoriseerd verkeer inhalen. Dat moet wel gebeuren langs links, tenzij er een file is, dan mag het ook langs rechts.

Bron: Magazine VAB(laatst gewijzigd:5/05/2023)
Nieuws /