ZELF BASISPAKKET ELEKTRICITEIT EN GAS AANVRAGEN
Vanaf vandaag 23 januari 2023 kan je het eerste basispakket aanvragen als je het nog niet ontving. Dat kan via de online toepassing of door het aanvraagformulier per post of e-mail op te sturen. Je hebt daarvoor de tijd tot en met 30 april 2023.

Het eerste basispakket werd in de overgrote meerderheid van de gevallen automatisch uitgekeerd door de energieleverancier bij wie je op 30 september 2022 een contract had voor elektriciteit en/of gas.

Maar liefst 4.700.000 premies werden reeds uitgekeerd. Het gaat daarbij om 2.983.007 premies voor een elektriciteitscontract en 1.780.000 premies voor een gascontract. In totaal werd er al een bedrag van 844.600.000 euro uitgekeerd aan de burger.

Hoe je die premie ontving, hangt af van je energieleverancier. Sommige leveranciers kenden maandelijkse kortingen toe op je voorschotfacturen of eindafrekening, anderen trokken het bedrag in één keer af. Nog andere energieleveranciers stortten het bedrag op jouw rekeningnummer.

Heb je recht op de premie maar kreeg je nog niets? Dan kan je vanaf vandaag het eerste basispakket zelf aanvragen.

Lees verder onder de afbeelding

Het eerste basispakket is een premie die wordt toegekend aan elk huishouden dat op 30 september 2022 een lopend contract had voor elektriciteit en/of gas of huishoudens die op die datum een collectieve installatie voor gas hadden.

Een collectief gasverwarmingssysteem houdt in dat er één centrale gasverwarmingsinstallatie en dus ook één contract is, bijvoorbeeld voor verschillende bewoners van een appartementsgebouw. Elke bewoner betaalt een bijdrage aan de syndicus of een andere gebouwbeheerder die dan de volledige factuur betaalt. Je beschikt in dat geval dus niet over een eigen factuur.

Dankzij het eerste basispakket krijg je 61 euro per maand als je een contract hebt voor elektriciteit en 135 euro per maand als je een contract hebt voor gas. Basispakket 1 gaat over de maanden november en december. Dat wil zeggen dat je voor die twee maanden een premie van in totaal 122 euro ontvangt voor je elektriciteitscontract en een premie van in totaal 270 euro voor je gascontract.

Het moet telkens gaan om een contract voor huishoudelijk gebruik. Contracten voor commerciële of professionele activiteiten komen dus niet in aanmerking.

De premie geldt voor alle variabele contracten. Heb je een vast contract, dan krijg je de premie enkel als dat contract werd afgesloten of hernieuwd na 30 september 2021. Mensen die al genieten van het voordelige sociaal tarief hebben geen recht op het basispakket.

Opgelet: verwar het eerste basispakket niet met het tweede basispakket. Dat laatste gaat over de maanden januari, februari en maart (in totaal gaat het hier over 183 euro voor elektriciteit en 405 euro voor gas). Voor het tweede basispakket kijken we naar de situatie van je contract op 31 december 2022. De FOD Economie wisselt op dit ogenblik informatie uit met de energieleveranciers. Je ziet de premie dus nog niet meteen verschijnen op je voorschotfactuur of afrekening van januari. Dat is ten vroegste eind februari het geval.

Hoe aanvragen?


Hoe doe je dat concreet? Ga naar de website van de FOD Economie en klik op ‘Aanmelden’ in het vak ‘Mijn dossier’. Log in met je elektronische identiteitskaart of de digitale identificatieapp itsme. Je komt terecht op een pagina waar je je elektriciteits- en of gascontracten terugvindt. Daar zie je of je het basispakket al dan niet ontving.

Klik op ‘Nieuwe aanvraag elektriciteit’ of ‘Nieuwe aanvraag gas’. Heb je zowel een elektriciteits- als gascontract, dan vul je beide aparte aanvraagformulieren in. Geef zeker je e-mailadres en eventueel je telefoon- of gsm-nummer in. Die kunnen eventueel gebruikt worden om je te contacteren bij de behandeling van je dossier. Vul de klantgegevens in die je hebt bij de energieleverancier waar je op 30 september 2022 een contract had. Je vindt alle informatie terug op een van je voorschotfacturen.

Je leverancier zal je verwarmingspremie storten op het bankrekeningnummer waarmee jij je elektriciteitsfacturen betaalt. Liever een ander nummer? Vul dat in bij vakje ‘rekeningnummer’. Vink de onderste vakjes aan en klik op ‘Aanvraag indienen’.(laatst gewijzigd:23-1-2023)
Nieuws /