31728 - publicatiedatum 20/01/2023 - AGENDA GEMEENTERAAD 30 JANUARI 2023 - 20U
De voorzitter van de gemeenteraad is overgegaan tot de bijeenroeping van de gemeenteraad om te vergaderen op maandag 30 januari 2023 om 20 uur in het gemeentehuis van Jabbeke (gemeenteraadszaal).

Er is geen zitting van de OCMW-raad voorzien.

Voorafgaand aan de gemeenteraad wordt op donderdag 26 januari 2023 om 19 uur de technische commissie georganiseerd in het gemeentehuis van Jabbeke (gemeenteraadszaal).

GEMEENTERAAD

1 Goedkeuring verslag vorige zitting
2 Bestuur - schepencollege - rangorde schepenen - herneming - kennisgeving
3 Intergemeentelijke samenwerking - Vloethemveld - aanstellen vertegenwoordigers in het beheerscomité van de interlokale vereniging Vloethemveld - herneming
4 Reglementen - gemeentewerken - samenwerkingsovereenkomst: 'Groenadoptie in je buurt' - ontwerp
5 Leefmilieu - lokaal klimaatbeleid - duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 - ontwerp
6 Leefmilieu - lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) - eerste inhoudelijke rapportage
7 Patrimonium - Aartrijksesteenweg - Vloethemveld - realisatie onthaalpoort Os en Ezel - ontwerp inrichting
8 (Geheime zitting) Personeel - selectieprocedure algemeen directeur – eindverslag

Toelichting gemeenteraad


(laatst gewijzigd:20/01/2023)