CRISISOPVANG - HUMANITAIRE NOODOPVANG - OVERLEG STAATSSECRETARISOp 4 november 2022 vond een overleg plaats in het gemeentehuis te Jabbeke tussen de burgemeester en de staatssecretaris van Asiel en Migratie, Nicole de Moor, naar aanleiding van de eerder aangekondigde noodopvang voor asielzoekers die zou opgericht worden op de voormalige site van de Civiele Bescherming in Jabbeke.

In het overleg werden de bezorgdheden vanuit de gemeente Jabbeke meegedeeld aan de staatssecretaris. Anderzijds werd door de staatssecretaris meer duiding gegeven over de beoogde tijdelijke crisisopvang die georganiseerd zou worden door het Crisiscentrum, in samenwerking met Defensie, de Civiele Bescherming en met ondersteuning van Fedasil.

Hoewel het een constructief overleg betrof, werd op vandaag nog geen concrete beslissing genomen. Momenteel wordt nog verder onderzoek en bijkomende informatie verwacht, vooraleer hieromtrent een concreet standpunt kan ingenomen worden.(laatst gewijzigd:4/11/2022)
Nieuws /