31534 - publicatiedatum 12/10/2022 - BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR TOT OPHEFFING VAN TIJDELIJK VERBOD OP ONTTREKKING VAN WATER UIT ONBEVAARBARE WATERLOPEN
Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 18 juli 2022 tot invoering van een tijdelijk verbod op onttrekking van water uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de provincie West-Vlaanderen wordt opgeheven.

BESLUIT GOUVERNEUR

(laatst gewijzigd:12/10/2022)