BELANGRIJKE INFORMATIE OVER KAMPVUUR TIJDENS ZOMERKAMPEN
In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich op dit moment, bij het begin van de zomerperiode, situaties van droogte. Deze kunnen zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden. Hierop heeft Natuur en Bos een tijdelijk verbod ingesteld op vuur maken en op roken in de bossen en een aantal natuurgebieden. Dit verbod geldt vanaf het moment dat het risico op natuurbranden de kleurcode geel, oranje of rood krijgt. Voor in het openlucht koken op vuur of het organiseren van een kampvuur tijdens jeugdkampen wordt een uitzondering voorzien in het veiligheidsbesluit. De afspraken die momenteel belangrijk zijn voor de jeugdkampen worden geschetst via onderstaande visuals

Hierbij ook het Besluit houdende de veiligheidsmaatregelen

Alle actuele informatie met betrekking tot het rook- en vuurverbod is steeds terug te vinden op www.natuurenbos.be/waarschuwingen

(laatst gewijzigd:18-7-2022)
Nieuws /