ZWEMVERBOD RECREATIEPARK KLEIN STRAND - VANAF 14 JULI 2022
Bij de visuele controle van de zwemvijver van Klein Strand Jabbeke werd er op een verdachte ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteriën of cyanobacteriën vastgesteld.

Omdat de bloei van cyanobacteriën in de zwemzone ligt en er ernstige gezondheidsrisicos zijn bij contact met de drijflaag of bij de inname van water waarin microcystines,(toxines die vrijgezet worden bij het afsterven van de cyanobacteriën) aanwezig zijn, adviseert Agentschap Zorg en Gezondheid om een zwemverbod uit te vaardigen.

Hiervoor wordt een waarschuwingsbord, met de vermelding Zwemverbod ter hoogte van de zwemzone geplaatst.

Het zwemverbod wordt gestaafd Officieel besluit van de burgemeester officieel besluit van de burgemeester, en worden mee aangeplakt op het waarschuwingsbord.

Het zwemverbod kan pas worden opgeheven indien de bloei van cyanobacteriën uit de volledige vijver verdwenen is en indien uit analyseresultaten blijkt dat het gehalte microcystines, <20µg/l bedraagt.

Wanneer de ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteriën of cyanobacteriën volledig verdwenen is, wordt er zo spoedig mogelijk een monstername voor de bepaling van microcystines uitgevoerd. Het resultaat van deze monstername zal bepalend zijn voor het verdere verloop van de opvolging. Het Agentschap Zorg en Gezondheid informeert u zo spoedig mogelijk over dit resultaat en de eventuele opheffing van het zwemverbod.(laatst gewijzigd:14-7-2022)
Nieuws /