31297 - publicatiedatum 24/06/2022 - AGENDA GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 4 JULI 2022 - 20U
De voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad is overgegaan tot de bijeenroeping van de gemeenteraad en de OCMW-raad om te vergaderen op maandag 4 juli 2022 om 20 uur in het Vrijetijdscentrum te Jabbeke (spiegelzaal).

Na de vergadering van de gemeenteraad is aansluitend de zitting van de OCMW-raad gepland.

Voorafgaand aan de gemeenteraad en de OCMW-raad wordt op donderdag 30 juni 2022 om 19 uur de technische commissie georganiseerd in het Vrijetijdscentrum te Jabbeke (spiegelzaal).

GEMEENTERAAD

1 Goedkeuring verslag vorige zitting
2 Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - jaaractieplan 2022 - advies
3 Burgerlijke stand - huwelijken - organisatie op alternatieve locatie
4 Intergemeentelijke samenwerking - Vloethemveld - charter tussen Interlokale Vereniging Vloethemveld en Vloethemveld vzw - goedkeuring
5 Leefmilieu - planologie - DNA van het dorp - woonkernen gelegen buiten afgebakend stedelijk gebied - kennisneming
6 Openbare werken - aanlegsteiger Stalhillebrug - vervanging steigerdek - ontwerp
7 Patrimonium - site Schaeckhof - begraafplaats kerk Varsenare - hoppinpunt - omgevingsaanleg - aanstellen ontwerper voor de landschapsarchitectuur - ontwerp
8 Patrimonium - site Schaeckhof - erfgoed - aanstelling ontwerper voor verbouwing - ontwerp
9 Overheidsopdrachten - containerpark - software en hardware - vernieuwing – ontwerp

AGENDA OCMW-RAAD:

1 Goedkeuring verslag vorige zitting
2 Bestuur - werk en ondernemen - Werkkracht 10 ILV - jaarrekening 2021 - begroting 2022 – kennisname
3 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - het verontrustend aantal openstaande vacatures voor maatschappelijk werker en de stijgende werkdruk bij de sociale diensten

Toelichting gemeenteraad
Toelichting OCMW-raad(laatst gewijzigd:24-6-2022)