OPROEP UITVOERINGSINITIATIEVEN OUDLANDPOLDER
Het landinrichtingsproject Oudlandpolder zet met 600.000 euro aan subsidies in op het versneld klimaatrobuust maken van de polder. Met een volledige terugbetaling van kleine, maar structurele maatregelen inzake waterinfiltratie en vernatting wil de Vlaamse overheid een boost geven aan één van de basisdoelstellingen van het landinrichtingsproject. Ze maakt hiervoor extra middelen vrij via het actieplan Blue Deal en roept bewoners, organisaties en verenigingen op tot actie op eigen terrein. Een projectaanvraag indienen kan tot 1 oktober 2022.

IK WIL EEN PROJECT INDIENEN

Alle voorwaarden en documenten voor het indienen van een project vindt je terug op www.vlm.be/oudlandpolder.

Wie een idee wil toetsen op haalbaarheid, kan terecht met vragen bij de Vlaamse Landmaatschappij – regio West. Dit kan via het telefoonnummer 050 45 81 00 of via mail naar projectsecretariaat.brugge@vlm.be.

Meer informatie?

Lees de volledige perstekst via de website van de Vlaamse Landmaatschappij.(laatst gewijzigd:20-6-2022)
Nieuws /