31308 - publicatiedatum 15/06/2022 - OCMW-RAAD - BESLISSINGEN 13 JUNI 2022

Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen OCMW-raad Jabbeke – 13 juni 2022


Aanwezig:
Voorzitter: Dhaese Annemieke
Burgemeester: Casteleyn Frank
Schepenen: Deprée Geert, Coudeville Claudia, Bourgois Chris, Vandenberghe Wim, Storme Paul
Raadsleden: Vanhessche Daniël, Acke Joël, Pollet Jan, Madoc Reinhart, Vermaut Han, Hendrickx Nadia, Hallemeersch Peter-Jan, Vandermeersch Carine, Vandenbroucke Ilse, Berton Piet, Vanden Broucke Marleen, Coudyzer Werner, Fourier Olivier
Algemeen directeur: Gabriël Acke
Afwezig of verontschuldigd: Bogaert Hendrik, Orbie Geert, Loyson Siska


  1. Goedkeuring verslag vorige zittingen
    Goedkeuring voor het verslag van de zitting van 16 mei 2022.


  2. Welzijn - digitalisering - uitbouw e-inclusiebeleid - project digibanken - implementatietraject - samenwerkingsovereenkomst
    Goedkeuring voor de aanvraag van een projectsubsidie voor het implementatietraject van een digibank en voor de samenwerkingsovereenkomst in deze.


  3. Financiën - BBC - jaarrekening OCMW 2021
    Goedkeuring voor de jaarrekening 2021 voor het gedeelte OCMW.


  4. De besluiten zijn ter inzage van 15 juni 2022 tot 5 juli 2022 in het gemeentehuis, Dorpsstraat 3 - dienst secretarie, iedere werkdag tijdens de kantooruren.

(laatst gewijzigd:15-6-2022)