31307 - publicatiedatum 15/06/2022 - GEMEENTERAAD - BESLISSINGEN 13 JUNI 2022

Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 13 juni 2022


Aanwezig:
Voorzitter: Dhaese Annemieke
Burgemeester: Casteleyn Frank
Schepenen: Deprée Geert, Coudeville Claudia, Bourgois Chris, Vandenberghe Wim, Storme Paul
Raadsleden: Vanhessche Daniël, Acke Joël, Pollet Jan, Madoc Reinhart, Vermaut Han, Hendrickx Nadia, Hallemeersch Peter-Jan, Vandermeersch Carine, Vandenbroucke Ilse, Berton Piet, Vanden Broucke Marleen, Coudyzer Werner, Fourier Olivier
Algemeen directeur: Gabriël Acke
Afwezig of verontschuldigd: Bogaert Hendrik, Orbie Geert, Loyson Siska


 1. Goedkeuring verslag vorige zittingen
  Goedkeuring voor het verslag van de zitting van 16 mei 2022.


 2. Kerkraad - centraal bestuur - gezamenlijk indienen rekeningen 2021
  Gunstig advies voor de rekening van het jaar 2021 van de kerkfabriek Sint Blasius te Jabbeke, de kerkfabriek Sint Eligius te Snellegem, de kerkfabriek Sint Jan de Doper te Stalhille, de kerkfabriek H. Mauritius te Varsenare en de kerkfabriek Sint Vedastus te Zerkegem.


 3. Vrijetijd - UiTPAS Regio Brugge - Regio-overeenkomst
  Beslissing voor toetreding bij de UiTPAS-cel.


 4. Vrijetijd - evenementen - organisatie Middeleeuws festival 9 en 10 juli 2022 - gebruik weiden Oostmoerstraat - bruikleenovereenkomst
  Goedkeuring voor de ondertekening van de bruikleenovereenkomst m.b.t. 3 percelen weiland en grond, gelegen langs de Oostmoerstraat en de Bosweg te Snellegem, die gebruikt zullen worden voor de organisatie van een Middeleeuws festival in het weekend van 09-10.07.2022. De bruikleen is kosteloos en geldt voor een periode van maandag 04.07.2022 tot en met woensdag 13.07.2022.


 5. Overheidsopdrachten - Bogaertstadion - vervanging ballenopvangnetten - ontwerp
  Goedkeuring voor de opdracht “Vervangen ballenopvangnetten voetbalvelden Bogaertstadion” voor een geraamd bedrag van 41.322,31 euro excl. btw of 50.000 euro incl. 21% btw. De gunning gebeurt bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.


 6. Overheidsopdrachten - Aartrijksesteenweg - dringende asfalteringswerken - ontwerp
  Goedkeuring voor de opdracht "Asfalteringswerken Aartrijksesteenweg en Snellegemstraat” voor een geraamd bedrag van 20.000 euro, excl. BTW of 24.200 euro incl. 21% BTW. De gunning gebeurt bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.


 7. Financiën - BBC - jaarrekening 2021 - gemeente & OCMW
  Goedkeuring voor de gemeentelijke jaarrekening over het dienstjaar 2021. Kennisname van de eventuele goedkeuring door de OCMW-raad van de jaarrekening 2021 voor het gedeelte OCMW.


 8. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - polders en waterwegen - werkingsmiddelen - Impact Jabbeke


 9. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - de bouwshift - betonblok aan het been van het gemeentebestuur Jabbeke


 10. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - Energie- en klimaatactieplan - Jabbeke


 11. Toegevoegd agendapunt – raadslid Reinhart Madoc – kernversterkend handelsbeleid – stand van zaken – Jabbeke


 12. De besluiten zijn ter inzage van 15 juni 2022 tot 5 juli 2022 in het gemeentehuis, Dorpsstraat 3 - dienst secretarie, iedere werkdag tijdens de kantooruren.

(laatst gewijzigd:15-6-2022)