31248 - publicatiedatum 18/05/2022 - BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR BETREFFENDE INVOERING VAN TIJDELIJK VERBOD OP ONTTREKKING VAN WATER UIT ONBEVAARBARE WATERLOPEN
Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 16 mei 2022 houdende de invoering van een tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen

BESLUIT GOUVERNEUR

(laatst gewijzigd:18-5-2022)