TWEEDE PROEFOPSTELLING IN KAPELLESTRAAT - 16 MEI TOT EINDE SCHOOLJAAR
Vanuit VBS De Klimtoren is er de vraag tot herinrichting van de Kapellestraat als éénrichtingsstraat met een dubbelrichting fietspad om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid aan de school te optimaliseren. Om het effect van dit voorstel op de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te evalueren werd een eerste proefopstelling opgesteld van 31 mei 2021 tot 1 juli 2021.

Bij het einde van de werken in de Dorpsstraat werd beslist om een tweede proefopstelling te organiseren. Hierbij wordt de volledige Kapellestraat éénrichtingsverkeer richting Dorpsstraat. Daarnaast wordt nu ook in de Koffiestraat éénrichting ingevoerd in de richting van de Kapellestraat. Voor de woningen Kapellestraat 2 tot 6 kan verder geparkeerd worden aan de zijde van de woningen.

Zoals tijdens de eerste proefopstelling wordt de Kapellestraat opnieuw ingedeeld met een tweerichtingsfietspad aan de zijde van de school, nu met flexpaaltjes afgescheiden van de rijweg.

De parkeerplaatsen worden opnieuw schuin herschikt.

Ter hoogte van de Post wordt het tweerichtings-fietspad ontdubbeld.

Het detail van het signalisatieplan dat in uitvoering gaat kunt u inzien onder www.jabbeke.be/bijlage/signalisatieplan.pdf.

Deze proefopstelling gaat van start vanaf begin mei en loopt tot het einde van het schooljaar. Na deze proefperiode volgt opnieuw een evaluatie voor de bestendiging.

Meer informatie en contact

Indien u dit wenst, kunt u nu reeds uw reactie of standpunt meedelen ten aanzien van de voorgenomen proefopstelling en dit bij voorkeur via e-mail aan gemeentehuis@jabbeke.be, maar even goed schriftelijk aan het Gemeentehuis, Dorpsstraat 3 - 8490 Jabbeke of telefonisch – 050 81 01 22.(laatst gewijzigd:9-5-2022)
Nieuws /