30793 - publicatiedatum 06/10/2021 - OCMW-RAAD - BESLISSINGEN 4 OKTOBER 2021

Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen OCMW-raad Jabbeke – 4 oktober 2021


Aanwezig:
Voorzitter: Vandenberghe Wim
Burgemeester: Vanhessche Daniël
Schepenen: Casteleyn Frank, Deprée Geert, Coudeville Claudia, Pollet Jan, Storme Paul
Raadsleden: Acke Joël, Bogaert Hendrik, Madoc Reinhart, Dhaese Annemieke, Orbie Geert, Vermaut Han, Hallemeersch Peter-Jan, Bourgois Chris, Vandermeersch Carine, Vandenbroucke Ilse, Berton Piet, Vanden Broucke Marleen, Coudyzer Werner, Fourier Olivier
Algemeen directeur: Gabriël Acke
Afwezig of verontschuldigd: Despiegelaere Hilde, Hendrickx Nadia


  1. Goedkeuring verslag vorige zittingen
    Goedkeuring voor het verslag van de zitting van 6 september 2021.


  2. Patrimonium - zorgsite Licht en Liefde - uitbreiding aanleg openbaar domein ten behoeve van sociale huisvesting - principebeslissing
    Principiële goedkeuring om een strook van 7m over te dragen naar het openbaar domein en om in het kader van de sociale huisvesting de uitrusting toe te voegen aan het dossier van de wegen dat behartigd wordt door de gemeente.


  3. Personeel - samenwerking rond personeels- en organisatiebeleid - voorstel toetreding gemeente en OCMW Jabbeke tot Poolstok
    Beslissing dat de gemeente en OCMW Jabbeke toe treden tot Poolstok voor ondersteuning inzake het P&O-beleid.


  4. De besluiten zijn ter inzage van 6 oktober 2021 tot 8 november 2021 in het gemeentehuis, Dorpsstraat 3 - dienst secretarie, iedere werkdag tijdens de kantooruren.

(laatst gewijzigd:6-10-2021)