30762 - publicatiedatum 24/09/2021 - AGENDA GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 4 OKTOBER 2021 - 20U
De voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad verzoekt de leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad te vergaderen op maandag 4 oktober 2021 om 20 uur in het Vrijetijdscentrum te Jabbeke (spiegelzaal) om reden van ‘social distancing’.

Voorafgaand aan de gemeente-en OCMW-raad wordt op donderdag 30 september 2021 om 19 uur de technische commissie georganiseerd in het Vrijetijdscentrum te Jabbeke (spiegelzaal).AGENDA GEMEENTERAAD

1 Goedkeuring verslag vorige zitting
2 Schepencollege - schepenambt - voordrachtakte kandidaat schepen per 01/01/2021 en opvolging per 30/09/2021 - Bourgois Chris - verkozenverklaring
3 Intergemeentelijke samenwerking - FluviusCenter – intrekking beheersoverdracht in het kader van het kerntakendebat
4 Woonbeleid - vormen van één woonmaatschappij – afbakening werkingsgebieden - voorstel tot aansluiten regio Brugge - Vivendo - Jogi
5 Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - begroting - vaststellen van de werkingsbijdrage voor het dienstjaar 2022
6 Vrije tijd - bibliotheek - integratie werking bibliotheek en IBO - Snellegem - aanpassing openingsuren
7 Ruimtelijke ordening - verkaveling Ettelgemstraat - straatnaamgeving - ‘Clotilde Foulonstraat’ - definitieve vaststelling
8 Patrimonium - zorgsite Licht en Liefde - uitbreiding aanleg openbaar domein ten behoeve van sociale huisvesting - principebeslissing
9 Mobiliteit - fietsfondsdossier - losliggend fietspad Aartrijksesteenweg - aankoopbelofte - aanvaarding
10 Personeel - functie algemeen directeur - aanpassing aanwervings- en een bevorderingsprocedure (artikel 6, 1°, 2° en 5°, van het selectiereglement) en de aanwervingsvoorwaarden
11 Personeel - samenwerking rond personeels- en organisatiebeleid - voorstel toetreding gemeente en OCMW Jabbeke tot Poolstok

OCMW-RAAD

1 Goedkeuring verslag vorige zitting
2 Patrimonium - zorgsite Licht en Liefde - uitbreiding aanleg openbaar domein ten behoeve van sociale huisvesting - principebeslissing
3 Personeel - samenwerking rond personeels- en organisatiebeleid - voorstel toetreding gemeente en OCMW Jabbeke tot Poolstok

Toelichting gemeenteraad
Toelichting OCMW-raad(laatst gewijzigd:24-9-2021)