OPROEP TOT VEILIGE PASSAGE KALSIJDEWEG - VERZOEK TOT MEDEWERKING
In de Kalsijdeweg te Stalhille werd bij de heraanleg van de rijweg in 2018 gekozen voor gelijkgrondse voetpaden, dit om het in- en uitstappen en het op- en af rijden met buggy’s en rolstoelen te vergemakkelijken. De plannen van deze heraanleg kunnen HIER geraadpleegd worden.

Door deze aanpassing worden de voetpaden nu ook gebruikt om uit te wijken door voorbijrijdend landbouwverkeer en wordt er met een hogere snelheid door de straat gereden. Dit is jammer genoeg een ongewenst nadeel van het gelijkgrondse voetpad aangezien dit voor verkeersonveilige situaties zorgt in de buurt. In dit kader doet de gemeente graag nog eens een nadrukkelijke oproep om alle mobiliteit, en specifiek het landbouwverkeer, zoveel als mogelijk in goede verstandhouding met de buurt te laten verlopen.

Samen gaan we voor een verkeersveilig Jabbeke!(laatst gewijzigd:10-6-2021)
Nieuws /