Juffrouwen de Man-wandeling (4,7 km)


1. herberg Het Schaeckhof
2. oude Romeinse weg
3. Villa Santa Maria
4. De Blauwe Torre
5. kasteel De Blauwe Torre
6. Hof van Straeten
7. Het Provenhof
8. La Tène
9. sport-, jeugd- en cultuurcomplex
10. Blindenzorg Licht en Liefde
11. Paul Snoek

Niet-bewegwijzerde wandeling

Ontdek Varsenare en de restanten van zijn vele middeleeuwse kastelen. Een wandeling in het spoor van de Romeinen en de Kelten.

VERTREK

De wandelroute vertrekt vanop de gratis parking van de Sint-Mauritiuskerk te Varsenare (Oude Dorpsweg).

START

In de Sint-Mauritiuskerk staat Sint-Mauritius centraal. In het zijaltaar gewijd aan de heilige zie je hem in harnas, hij is dan ook de patroonheilige van de soldaten. Links van de hoofdingang, naast het kerkhof, staat een imposante boom. Deze vredesboom werd op 25 maart 1920 geplant, in de hoop dat er nooit meer oorlog zou zijn. Het boompje is ondertussen 25 m hoog en heeft een omtrek van 3,5 m.

1.

Vlak na de start van deze wandeling zie je pal achter de kerk een oude hoeve. Die werd door de gemeente aangekocht om zo een eventuele sloop te vermijden. Hier stond herberg Het Schaeckhof (1550), later uitgebreid met Brouwerij Den Anker. Beide sloten hun deuren in 1920. Rond dit patrimonium wordt een groene long in het centrum geïnstalleerd. Aan de overkant merk je de oude pastorie met zijn grote omheinde voortuin op. Die fungeert nu als een afdeling van het gemeentehuis.

2.

De Zandstraat is een oude Romeinse weg, van Oudenburg tot het Nederlandse Aardenburg. Zijn naam verwijst naar de duinengordel en het strand dat ooit vlakbij lag.

3.

Het huis rechts op de hoek van de Zandstraat en De Manlaan is Villa Santa Maria. De eerste inwoner was baron Jacques de Crombrugghe de Looringhe-van Caloen de Basseghem, een Brugs advocaat die een zomerverblijf wilde nabij Brugge. Ten zuiden van Brugge strekken zich de Kasteelbossen uit. Hier werden tijdens de 19de eeuw vele kleine kastelen, heuse zomerpaleizen, opgetrokken.

4.

Op de hoek met de Legeweg zie je het domein De Blauwe Torre, hier had men een eigen ijskelder. Dezer dagen trekt vooral de kopie van de Lourdesgrot alle aandacht. In de volksmond wordt die, sinds de miraculeuze genezing van de vrouw des huizes, ‘de Mans Rotse’ genoemd. De grot werd opgetrokken met afbraakmateriaal van de Nieuwegemolen en groeide uit tot een bedevaartsoord. Deze plek is toegankelijk als het park open is (eigendom van de Witte Paters Missionarissen van Afrika). Van hieruit wandel je tot aan het kasteel met de vijver.

5.

Het kasteel De Blauwe Torre heeft een heel bijzondere geschiedenis. De bekendste inwoner was ongetwijfeld Adolf van Meetkerke, die in St Paul’s Cathedral te Londen begraven ligt. Hij was een Vlaams staatsman in de woelige 16de eeuw. In 1916 passeerden ook de Duitse keizer Wilhelm II en zijn zoon hier.

6.

In de verte bemerk je de dreef Hof van Straeten. Zijn indrukwekkende dubbele rij eiken, beuken en populieren bepalen het landschap. Op het einde van de dreef stond ooit een 12de-eeuwse burcht van de gelijknamige invloedrijke familie.


7.

Het Provenhof, waarvan de roots mogelijk teruggaan tot de 9de eeuw, moest de Noormannen afweren. Na de heren van Varsenare (13de eeuw) bewoonden de heren van Gistel dit domein. Het Provenhof werd verschillende keren belegerd, geplunderd, vernield, verbouwd, gewijzigd… De imposante toegangspoort pakt uit met 16de-eeuwse elementen.


8.

Bij archeologische opgravingen werden op deze plek hutten en andere relicten uit het La Tène-tijdperk gevonden (450 v.Chr. Tot 100 n.Chr.). Tijdens WO I waren het Duitse Marinekorps Flandern en de IV Armee hier gestationeerd en ook hun uitgebreide munitiepark bevond zich hier.

9.

De dreef Hof van Straeten verbond het domein met de kerk. Het sport-, jeugd- en cultuurcomplex in Varsenare draagt dezelfde naam en pakt uit met zowel sportactiviteiten als toneelvoorstellingen, optredens en workshops. Aan de ingang van het complex staat De Turnster van Livia Canestrano, een internationaal gerenommeerd Italiaanse beeldhouwster, gehuwd met wijlen Stefaan Depuydt, een Jabbeekse kunstenaar.

10.

Blindenzorg Licht en Liefde werd in 1923 door twee priester-leraars van de blindenschool Spermalie in Brugge opgericht. In eerste instantie om braillelectuur aan te reiken. Zo ontstond hier de eerste Vlaamse braillebibliotheek. Aan de andere kant van de straat bevindt zich Huis 45, een tehuis voor niet-werkenden dat ook als dagcentrum fungeert voor mensen met een visuele handicap.

11.

Naast het oude kerkhof rondom de kerk vind je in de Oudenburgweg nog een begraafplaats. Hier ligt Paul Snoek, alias Edmond André Schietekat (1933-1981), begraven. Hij was kunstschilder en een van Vlaanderens bekendste moderne schrijvers van poëzie en proza. Hij woonde in de Zeeweg in Villa Les Pléiades.