30436 - publicatiedatum 07/05/2021 - AGENDA GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 17 MEI 2021 - 20U
De voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad verzoekt de leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad te vergaderen op maandag 17 mei 2021 om 20 uur in het Vrijetijdscentrum te Jabbeke (spiegelzaal) om reden van ‘social distancing’.

Na de vergadering van de gemeenteraad is aansluitend de zitting van de OCMW-raad gepland.

Voorafgaand aan de gemeenteraad wordt op woensdag 12 mei 2021 om 19 uur de technische commissie georganiseerd via digitale procedure.

Deze vergadering wordt ten behoeve van het openbaar karakter live uitgezonden via de webstek www.jabbeke.be.

GEMEENTERAAD

1 Goedkeuring verslag vorige zitting
2 Intergemeentelijke samenwerking - WVI - algemene vergadering - 16 juni 2021 - agenda
3 Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - algemene vergadering - 23 juni 2021 - agenda
4 Intergemeentelijke samenwerking - TMVW - algemene jaarvergadering – 18 juni 2021 - agenda
5 Woonbeleid - Woonpunt - Energiehuis - samenwerkingsovereenkomst
6 Sociale zaken - reglement inzake het toekennen van een subsidie aan verenigingen voor activiteiten gericht op personen met een beperking
7 Sociale zaken - mobiliteit - charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’
8 Sociaal woonbeleid - samenwerking Woondienst Jogi - toewijsreglement - aanpassing ten behoeve van de lokale binding
9 Handhaving - veiligheid - GAS-reglement - herneming na zonaal verzoek
10 Ruimtelijke ordening - straatnaamgeving - toekenning straatnaam voor verkaveling Oude Dorpsweg 106-108 (Varsenare) - definitieve vaststelling
11 Ruimtelijke ordening - straatnaamgeving - toekenning straatnaam voor verkaveling hoek Windmolenstraat en Monnikenveld (Jabbeke) – definitieve vaststelling
12 Ruimtelijke planning - woonbeleid - verkaveling Varsenare-Noord – tweede verkoopprocedure
13 Vrijetijd - Sporten in eigen buurt - aankoop crossfittoestellen
14 Vrije tijd - aanleg skateparken Jabbeke en Varsenare - ontwerp
15 Financiën - omslag brandweerkosten - de jaren 2011 tot en met 2012 - bezwaar
16 (Geheime zitting) Personeel - handhaving - GAS - aanwijzing gemeentelijk sanctionerend ambtenaar

OCMW-RAAD

1 Goedkeuring verslag vorige zitting
2 Sociale dienst - gele doos met medische gegevens - aanbod voor 75+Toelichting gemeenteraad
Toelichting OCMW-raad(laatst gewijzigd:7-5-2021)