OPSTART WERKEN POPSTAELSTRAAT VARSENARE NUTSVOORZIENINGEN
Vanaf 22 april 2021 startten de werken aan de nutsvoorzieningen voor drinkwater en telefoonkabels in de Popstaelstraat. Farys coördineert deze werken. Het is mogelijk dat hierbij hinder wordt ervaren.

Een aantal maatregelen worden genomen om de hinder tot een minimum te beperken:
  • De verkeerssituatie wordt aangepast in samenspraak en volgens de richtlijnen van de politie.
  • Als er geen toegang is tot uw garage, wordt u minimum 1 dag op voorhand verwittigd.
  • Om de toegang naar de aanpalende woningen te verzekeren worden waar nodig loopbrugjes met leuningen geplaatst.
  • Laat weten waar de leidingen en kabels uw woning binnenkomen (via het invulformulier op de bewonersbrief die u werd bezorgd).

Tijdens de uitvoering van de werken wordt verzocht om de principes van social distancing ten aanzien van de medewerkers van de aannemer ten allen tijde te respecteren.(laatst gewijzigd:22-4-2021)
Nieuws /